Privacy Policy

welkom bij UP2D8

Onze website zijn www.up2d8.eu (+ www.up2d8.be) en onze web applicatie (enkel toegankelijk na registratie en inloggen) bevindt zich op app.up2d8.eu. We publiceren de servicevoorwaarden van UP2D8 zodat je weet wat je kunt verwachten als je het UP2D8 platform gebruikt. Door ‘Ik ga akkoord’ te kiezen, ga je akkoord met deze voorwaarden.

In het privacy beleid van UP2D8 wordt beschreven hoe UP2D8 omgaat met gegevens die worden gegenereerd of opgeslagen als je UP2D8 gebruikt. Je vindt hier ook informatie over waarom we gegevens verwerken, bijvoorbeeld voor gerechtvaardigde belangen als we beveiligingsmaatregelen toepassen om je privacy te beschermen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is WUQuest bvba, ondernemingsnr BE 0654.953.106, Oostendestraat 98 – 8820 Torhout. Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via info@up2d8.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon vestrekken.

Wanneer Verzamelt En Verwerkt UP2D8 Gegevens?

Wij verzamelen gegevens vanaf u onze website bezoekt. We maken gebruik van Google Analytics die cookies over u verzamelt. Daarnaast verzamelt en verwerkt UP2D8 gegevens over u wanneer u zich als gebruiker van het platform registreert of wanneer u na het inloggen uw gebruikersprofiel wijzigt.

Welke Gegevens Verzamelt En Verwerkt Ons Platform?

Wij verwerken de gegevens die door u zelf in uw UP2D8 profiel werden ingevuld, zoals uw naam, email-adres, adres, geboortedatum, links naar socials, … Het betreft vooral gegevens die noodzakelijk zijn om uw kenbaar te maken bij de organisaties die u als UP2D8 gebruiker wenst te volgen zodat zij u als lid/volger van de organisatie kunnen identificeren en tot de juiste gebruikersgroepen toekennen.

De Doeleinden Waarom We Je Gegevens Verzamelen En Verwerken Zijn De Volgende:

Worden De Gegevens Meegedeeld Aan Derden?

Uw gegevens worden enkel intern verwerkt en bijgehouden. Enkel wanneer u zelf vraagt om een organisatie te volgen binnen het UP2D8 platform wordt uw naam kenbaar gemaakt aan deze organisatie, zodat deze organisatie u al dan niet kan aanvaarden als volger.

Uw Rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd. U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door UP2D8 voor directe marketing. Wenst u niet op de hoogte gehouden te worden van specifieke aanbiedingen of nieuwsberichten van UP2D8, kan u dit melden via gdpr@up2d8.be. U kan ook steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, zelf (of laten) verbeteren. Om dit te laten doen, volstaat het om dit aan te vragen via gdpr@up2d8.be, met bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verkeren, kan u ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Je kunt naar ook steeds naar uw UP2D8-profiel gaan om je privacy opties aan te passen.

Heb je nog vragen, gelieve dan contact op te nemen met ons via gdpr@up2d8.be

Wijzigingen

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website of via het platform zelf aan de gebruikers worden gemeld.